Quy mô doanh nghiệp là gì – Chỉ tiêu nào thể hiện quy mô của doanh nghiệp

Quy mô doanh nghiệp là gì

 Quy mô doanh nghiệp là một thuật ngữ dùng để chỉ quy mô của một tổ chức. Nó có thể được đo lường bằng số lượng nhân viên, doanh thu, hoặc số lượng nguồn vốn.

Quy mô doanh nghiệp tiếng anh là gì

 Company size

 Enterprise size

Chỉ tiêu nào thể hiện quy mô của doanh nghiệp – Cách xác định quy mô doanh nghiệp

 Có thể khó xác định quy mô của một doanh nghiệp. Cách tốt nhất để làm điều này là xem xét doanh thu và số lượng nhân viên để phân loại doanh nghiệp theo quy mô

 Quy mô doanh nghiệp

 Tiêu chí

 Tổng nguồn vốn

 Tổng doanh thu

 Số lao động tham gia BHXH bình quân hàng năm

 Lĩnh vực

 Vừa

 Nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, công nghiệp

 Không quá 100 tỷ đồng

 Không quá 200 tỷ đồng

 Không quá 200 người

 Thương mại, dịch vụ

 Không quá 100 tỷ đồng

 Không quá 300 tỷ đồng

 Không quá 100 người

 Nhỏ

 Nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

 Không quá 20 tỷ đồng

 Không quá 50 tỷ đồng

 Không quá 100 người

 Thương mại, dịch vụ

 Không quá 50 tỷ đồng

 Không quá 100 tỷ đồng

 Không quá 50 người

 Siêu nhỏ

 Nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

 Không quá 3 tỷ đồng

 Không quá 3 tỷ đồng

 Không quá 10 người

 Thương mại, dịch vụ

 Không quá 3 tỷ đồng

 Không quá 10 tỷ đồng

 Không quá 10 người

Doanh nghiệp quy mô lớn là gì

 Một doanh nghiệp lớn có thể được định nghĩa là một thực thể có số lượng nhân viên, doanh thu và mức độ phức tạp cao. Họ thường được mô tả là “doanh nghiệp lớn” hoặc “tập đoàn lớn”. Các doanh nghiệp lớn thường là doanh nghiệp đa quốc gia, có hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau.

  

  

  

  

  

  

 Tag: về xuất