Cháu ngoại có được hưởng thừa kế không

 Luật DeHa thường nhận được các câu hỏi liên quan đến thừa kế như: cháu ngoại có được hưởng thừa kế không ? vợ hai có được hưởng thừa kế tài sản không ?……Thông qua bài viết này, Luật DeHa xin đưa trả lời một số câu hỏi về thừa kế để quý khách tham khảo.

 Thứ tự thừa kế tài sản

 Điều 651 BLDS 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 Như vậy, thứ tự thừa kế sẽ thực hiện theo quy định nêu trên.

 Cháu ngoại có được hưởng thừa kế không

 Theo quy định của điều 651 BLDS 2015 về người thừa kế thì cháu ngoại là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của người chết để lại di sản. Cháu ngoại sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật nếu như hàng thừa kế thứ nhất của ông, bà ngoại không có ai hoặc không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Trường hợp ông, bà ngoại lập di chúc để lại di sản cho cháu ngoại thì cháu ngoại là người được hưởng thừa kế theo di chúc.

 Vợ hai có được hưởng thừa kế tài sản không

 Vợ là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng chết để lại di sản. Trường hợp là vợ hai nhưng hôn nhân của người chết với vợ hai là hôn nhân hợp pháp thì vợ hai là người được hưởng di sản thừa kế của người chồng chết.

 Con rể có được hưởng thừa kế không

 Con rể không là người thừa kế theo pháp luật của bố mẹ vợ, con rể chỉ được hưởng di sản của bố mẹ vợ trong trường hợp bố mẹ vợ lập di chúc chia di sản thừa kế cho con rể.

 Người bị tâm thần có được hưởng thừa kế

 Việc bị tâm thần không phải là căn cứ để xác định một người có quyền được nhận di sản thừa kế hay không. Người bị tâm thần vẫn được hưởng di sản thừa kế, việc thực hiện các thủ tục nhận di sản thừa kế, quản lý di sản thừa kế của người bị tâm thần thông qua người đại diện của họ.

 Bao nhiêu tuổi được nhận thừa kế

 Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Như vậy, chỉ cần đáp ứng điều kiện trên thì cá nhận được nhận thừa kế không phục thuộc người thừa kế bao nhiêu tuổi.

 Người mất năng lực hành vi dân sự có được thừa kế không

 Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được hưởng thừa kế, việc thực hiện các thủ tục nhận di sản thừa kế, quản lý di sản thừa kế của người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của họ.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư về thừa kế. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

 tag: hoàng gia ví dụ