Chữ ký số cá nhân là gì

Chữ ký số cá nhân là gì

 Chữ ký số cá nhân là 1 dạng chữ ký điện tử của cá nhân, giúp xác định danh tính của người kí.

 Ứng dụng của chữ ký số cá nhân cũng giống như chữ ký số doanh nghiệp đều để ký nhận văn bản: hợp đồng, thỏa thuận, hóa đơn,…

Đăng ký chữ ký số cá nhân

 Thủ tục đăng ký chữ ký số cá nhân gồm 3 bước

  • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token

 Để nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token, người dùng liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị cung cấp.

  • Bước 2: Nhà cung cấp kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký chữ ký số cá nhân;
  • Bước 3: Cài đặt và kích hoạt USB Token sau khi hồ sơ đăng ký được nhà cung cấp thẩm định thành công và tạo chứng thư chữ ký số cá nhân cũng như cung cấp usb token

Cách sử dụng chữ ký số cá nhân

 Sử dụng chữ ký số cá nhân để báo cáo thuế cũng giống như sử dụng chữ ký số doanh nghiệp khác bạn có thể tham khảo

 

  

  

  

  

 Tag: thủ tục mẫu miễn phí trong tổ chức cộng quy về làm