Chữ ký số rsa là gì

 RSA là một thuật toán mật mã hóa khóa công khai được ứng dụng rất rộng rãi ngày nay. Đây cũng là thuật toán đầu tiên phù hợp cho việc tạo ra chữ ký điện tử và mã hóa chúng. Nó là một bước tiến lớn vượt trội trong lĩnh vực mật mã học và áp dụng thành công vào việc sử dụng khóa công cộng.

 Chữ ký số RSA rất phổ biến trong thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến vì nó đảm bảo an toàn khi điều kiện độ dài khóa đủ lớn. Dựa trên công nghệ mã hóa trên, Chữ ký số RSA gồm một cặp 2 khóa được mã hóa không đối xứng như một khóa công khai (Public Key) và khóa bí mật (Private Key).

 Source code chữ ký số rsa c#

 https://www.codeproject.com/Articles/10877/Public-Key-RSA-Encryption-in-C-NET