Tổng quan chữ ký số ca2

 Chữ ký điện tử là một phần cơ bản của bất kỳ tài liệu nào. Đó là cách duy nhất để đảm bảo rằng tài liệu được tạo ra bởi tác giả gốc chứ không phải ai khác.

Chữ ký số ca2 là gì

 Là phần mềm chữ ký số phát triển bởi công ty nacencomm.

 Phần mềm hay được gọi với tên gọi chữ ký số ca2 – nacencomm

 Khởi đầu là trung tâm Ứng dụng Công nghệ – Nacencomm thuộc Bộ Khoa học công nghệ. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nghiên cứu giải pháp, triển khai, phát triển công nghệ thẻ thông minh PKI và hệ thống chữ ký số.

Tổng đài chữ ký số ca2

 1900 54 54 07

Cách kiểm tra thời hạn chữ ký số ca2

 

Gia hạn chữ ký số ca2

 Là quá trình gia hạn chứng thư số, lúc này quý khách sẽ không mất tiền usb token như lần đăng ký đầu tiên.

 Bảng giá gia hạn chữ ký số ca2 tham khảo

 

Máy tính không nhận chữ ký số ca2 xử lý như thế nào

 Có 3 hướng xử lý cho lỗi trường hợp này đó là

  • Kiểm tra USB Token của chữ ký số có được cắm vào máy vi tính hay chưa. Có thể rút ra cắm lại
  • Kiểm tra xem mã pin nhập vào đã chính xác chưa, nhiều người thường quên nên bật CAPS LOCK lúc đăng nhập
  • Cài đặt lại driver chữ ký số ca2

  

  

  

  

 Tag: hỗ trợ tìm thấy nacencom dẫn