Thông tin về đoàn luật sư Hà Nội

 Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư Hà Nội, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

 Với chức năng nhiệm vụ chính là thông báo thông tin tới các tổ chức hành nghề luật sư, lưu trữ các dữ liệu về luật sư và các tổ chức hành nghề, phản ánh các ý kiến, quan điểm góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước . . .

Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại (2022)

Ls. Đào Ngọc Chuyền
Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Địa chỉ đoàn luật sư Hà Nội

 Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

 Điện thoại/ Fax: 0243.7624706 / 0243.7624707

 Email:  doanluatsuhn@gmail.com

Danh sách đoàn luật sư Hà Nội

 https://luatsuhanoi.vn/luat-su.html

Phí đoàn luật sư Hà Nội

 Phí gia nhập đoàn luật sư Hà Nội là 1.000.000 đồng

 Phí làm thẻ: 30.000 đồng

 Đóng góp quỹ xây dựng đoàn luật sư 10.000.000 đồng

Hồ sơ gia nhập đoàn luật sư Hà Nội

 • Giấy gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND phường nơi cư trú hoặc của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền (có thời hạn 06 tháng)
 • Bản sao bằng cử nhân luật (có công chứng)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư (có công chứng)
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư (02 có công chứng)
 • Phiếu lý lịch tư pháp (Bản chính và có thời hạn 06 tháng)
 • Bản sao hộ khẩu (có công chứng) hoặc Bản sao giấy đăng ký tạm trú có thời hạn tại Hà Nội (có công chứng)
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (Bản chính và có thời hạn 06 tháng)
 • Bản sao giấy CMTND có giá trị trong vòng 15 năm (có chứng thực)
 • Các chứng chỉ khác (Nếu có)
 • Quyết định nghỉ hưu hoặc Giấy xác nhận không phải là công chức
 • Ảnh màu chân dung 04 ảnh cỡ 3×4 cm 02 ảnh 2×3 (phông màu trắng)

Thủ tục gia nhập đoàn luật sư Hà Nội

 Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư.

 Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật này.

 Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

  

  

  

  

  

  

 Tag: dđoàn doàn đại hội trưởng lệ bạ viên