Review Nhận Diện Rủi Ro Trong Mua Bán Nhà Đất – luật sư Phạm Thanh Hữu

 Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu

 Số trang: 196 trang

 

 Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

 Chương I: Mua nhà ở hình thành trong tương lai;

 Chương II: Mua bán nhà đất thông thường;

 Chương III: Các rủi ro khác liên quan đến việc mua bán nhà đất;

 Chương IV: Hỏi – đáp những vướng mắc thường gặp liên quan đến nhà đất.

 Qua đó, giúp người dân, nhà đầu tư tránh rủi ro pháp lý, thiệt hại về tài sản khi mua bán nhà đất, trường hợp không may vướng phải các rủi ro khi mua bán nhà đất thì có cách ứng xử phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hoặc tránh bị thiệt hại, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

  

  

 Tag: luật sư phạm thanh hữu