Khi ly hôn tài sản chia như thế nào

 Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là vấn đề mà vợ chồng rất quan tâm và cũng là vấn đề mà hai bên rất xảy ra tranh chấp nhất. Vậy khi chia tài sản khi ly hôn cần tuân theo những nguyên tắc nào, quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Tài sản khi ly hôn sẽ được chia theo những nguyên tắc nào

 “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung”.

 Tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn sẽ được chia theo nguyên tắc sau:

 – Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

 – Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

 – Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

 – Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

 Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

 Như vậy,  trước tiên tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn sẽ do vợ chồng tự thỏa thuận với nhau về việc chia tài sản chung, nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án sẽ chia tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia cho vợ chồng theo những nguyên tắc nêu trên.

 Tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn

 Điều 43, 44 Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

 Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

 Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

 1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

 2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

 3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

 4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

 Căn cứ quy định nêu trên tài sản riêng của vợ/ chồng do vợ/ chồng tự định đoạt. Khi ly hôn, tài sản riêng của vợ/ chồng sẽ không bị chia khi vợ chồng ly hôn.

 Ly hôn không có tài sản chung

 Khi ly hôn vợ/chồng không có tài sản chung hoặc không yêu cầu tòa án chia tài sản thì Tòa án sẽ không giải quyết. Tòa án chỉ giải quyết yêu cầu về ly hôn và các yêu cầu khác ( nếu có).

 Ly hôn tài sản có chia cho con không

 Trường hợp con có tài sản chung với bố mẹ hoặc tài sản của con đang được bố mẹ đại diện quản lý thì khi ly hôn cần xác định phần tài sản của con trong khối tài sản chung để chia. Trường hợp, con không có tài sản thì khi bố mẹ ly hôn con không được chia tài sản.

 Giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

 Các tranh chấp về tài sản khi ly hôn trước hết sẽ do vợ chồng cùng bàn bạc để giải quyết, nếu không giải quyết được thì các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 Tag: thế cách chứng minh kê khai phân lại xử ty