Giới thiệu công an thành phố Đà Nẵng

 Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo. Từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã từng bước trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nên những chiến công xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng.

 Truyền thống của Công an thành phố Đà Nẵng bắt nguồn từ truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam và truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Đà Nẵng trong các chặng đường đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng đến nay.

 Cách mạng tháng Tám – 1945 và sự ra đời của công an nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 Trước khi ra đời, công an nhân dân đã hình thành tổ chức tiền thân của mình là các Đội Tự vệ, Tự vệ đỏ… Các tổ chức tiền thân của công an nhân dân là lực lượng đóng vai trò bạo lực trong phong trào cách mạng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3.2.1930) đến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.

 Hoạt động của các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân trước thời kỳ tổng khởi nghĩa đã góp phần đáng kể vào phong trào cách mạng của quần chúng do Đảng lãnh đạo. Trong những ngày tổng khởi nghĩa, các lực lượng và tổ chức này đã cùng với nhân dân vùng lên đập tan các cơ quan đàn áp của địch, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 19.8.1945 Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Ngay trong ngày này, chính quyền cách mạng được thành lập, công tác công an được triển khai để bảo vệ, canh gác các trụ sở làm việc của chính quyền, chiếm giữ nhà lao, trại bảo an, sở mật thám, bắt giữ những tên Việt gian còn lẩn trốn, thu giữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu do địch để lại, tham gia giữ gìn trật tự công cộng. Do vậy, ngày 19.8.1945 là ngày Công an nhân dân Việt Nam ra đời.

 Ở thành phố Đà Nẵng, tháng 7.1945 mặt trận Việt minh được thành lập, công tác chuẩn bị khởi nghĩa được xúc tiến khẩn trương. Thành uỷ Đà Nẵng quyết định thành lập Đội tự vệ (hay còn gọi là Tự vệ đỏ). Đội viên của đội được tuyển chọn từ những người có tinh thần cách mạng, hăng hái tích cực nhất trong lực lượng “Thanh niên Phan Anh” (Phan Anh là Bộ trưởng Thanh niên). Nhiệm vụ của đội là tuyên truyền trong nhân dân, canh gác, bảo vệ các cuộc họp của lãnh đạo và chuẩn bị vũ khí để cướp chính quyền. Gần đến ngày khởi nghĩa, Đội tự vệ hoạt động tích cực, được Thành uỷ phân công cùng các lực lượng khác chuẩn bị đánh chiếm và tiếp quản các cơ quan của địch ở Đà Nẵng.

Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng

 Chiều 31/8/2018, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát, Tổng Cục Cảnh sát làm Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ công an thành phố Đà Nẵng

 80 Lê Lợi – Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại công an thành phố Đà Nẵng

 0236 3822 300

  

  

  

  

  

 Tag: tuổi trẻ quận liên chiểu phó phòng giao thông tra cứu phạt nguội hải châu trà ban dụng