Luật sư có được xăm hình không

 Có rất nhiều tranh luận về việc liệu luật sư có được xăm mình hay không. Nhưng không chỉ các luật sư đang đặt câu hỏi về các quy tắc.

 Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi nước một khác. Luật sư hoạt động với tư cách cá nhân và hành nghề trong các tổ chức Luật. Trong Luật Luật sư các hành vi bị nghiêm cấm không có nội dung nào nhắc đến cấm luật sư xăm hình nghệ thuật.

 Xã hội VN dù đã có những tư duy cởi mở hơn về vấn đề này, tuy nhiên với những ngành nghề như luật sư, giáo viên, bác sĩ thì chúng ta vẫn có những ác cảm với người hành nghề này có hình xăm.

 Hình xăm là một hình thức nghệ thuật cơ thể vĩnh viễn, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nghiên cứu trước khi thực hiện. Chúng là một cách thể hiện bản thân và cá tính của bạn.

 Một số người nghĩ rằng hình xăm là một cách tốt để thể hiện bản thân và cá tính của bạn, trong khi những người khác xem chúng như một sự bổ sung không cần thiết cho cơ thể của họ.

  

  

  

 Tag: làm luật sư có được xăm không