Giới thiệu trường đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi

Trường đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi

 Trường Đại học Tài chính Kế toán là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh, luật kinh tế; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế – tài chính – kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và phạm vi cả nước nói chung.

 Địa chỉ: 02 Lê Quý Đôn, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

 Điện thoại: 0255.3845578

 Email: info@tckt.edu.vn

Điểm chuẩn đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; A16 15
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; A16 15
3 7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; D01; A16 15
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 15
5 7380107 Luật kinh tế A00; D01; C00; C15 15

Mã trường đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi

 Mã tuyển sinh: UFA)

Học phí trường đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi

 Học phí UFA năm 2020 như sau:

  • Tính theo tín chỉ: 278.000 đồng/tín chỉ
  • Tính theo tháng: 980.000 đồng/tháng

  

  

  

  

 Tag: 3 đh