Hướng dẫn ký chữ ký số trên file excel

 Phần này là giới thiệu ngắn gọn về chữ ký số trên file excel. Nó sẽ bao gồm các nguyên tắc cơ bản của chữ ký điện tử, cách tạo chữ ký điện tử và cách sử dụng nó trong công việc của bạn.

 Phương pháp 1: Ký file excel

 Mở file excel sau đó làm tuần tự như sau nhấp menu File => Info => Protect Workbook => Add a digital signature

 

 Nhấn sign => nhập mã pin => đăng nhập

 Phương pháp 2: Ký vào 1 vị trí xác định trong excel

 Mở file excel sau đó

 Click Insert. => Text\Signature Line\Microsoft Office Signature Line như hình dưới

 

 Điền thông tin cần ký vào

 

 Sau đó sẽ có bảng vùng kí, bạn click đúp chuột vào vùng được xác định vị trí ký

 Nhấn Sign => nhập mã pin để hoàn tất

  

  

  

  

  

 Tag: hướng dẫn 2010 2007 tách 2016