Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình không ?

 Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình không ?

 Theo khoản 2, điều 5, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

 Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

 2. Cấm các hành vi sau đây:

 c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

 Quy định về việc xử lý hành vi ngoại tình

 Xử phạt hành chính hành vi ngoại tình

 Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định

 Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

 b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

 c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

 Khi nào truy cứu trách nhiệm hình sự người ngoại tình

 Điều 182 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

 1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

 b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

 b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2000 2020 2021 2019 mới nhất