Luật im lặng mario puzo pdf

 Luật im lặng là một nguyên tắc pháp lý ngăn cản một người nào đó làm chứng trong một phiên tòa chống lại chính họ. Luật im lặng lần đầu tiên được đưa ra trong Tu chính án thứ sáu của Hiến pháp Hoa Kỳ.

 Luật im lặng thường được sử dụng khi ai đó đã bị bắt và bị cảnh sát thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn này thường diễn ra mà không có sự hiện diện của luật sư và nó có thể rất ép buộc.

 Tiểu thuyết luật im lặng mario puzo

 Cái luật im lặng cổ xưa ấy chính là bức tường thành của Mafia suốt mấy trăm năm. Nhưng đó là ở nơi đất máu Sicily nhiều năm trước. Trên đất Mỹ, khi nhân loại sắp bước sang thiên niên kỉ mới, liệu omerta có còn cái quyền năng vô song để bảo vệ các ông trùm?

 “Tổ chức Mafia củng cố uy quyền bằng luật omerta nghĩa là làm thinh, câm nín. Dân quê Sicily kín miệng đến nỗi người lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ Mafia có tội nào đáng chết bằng tội mật báo cảnh sát? Dù chỉ đi thưa lính, tố cáo một thằng vừa giết hụt mình hay vừa đánh đập mình có thương tích. Sau cùng luật omerta trở thành một đạo sống của mọi giới. Chồng con bị giết, con gái bị hãm hiếp, người đàn bà chính gốc Sicily chẳng bao giờ đi thưa lính, nhờ nhà nước giải quyết. Vì nhà nước không có quyền đó. Phải là Mafia!”

 Link mua luật im lặng mario puzo

 https://tiki.vn/luat-im-lang-mario-puzo-p520337.html

 Link đọc luật im lặng pdf

 https://drive.google.com/file/d/1ERSFXGd0VK3yOgjba–qgSO4HVK4jJt9/view

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì truyện