Mất giấy phép kinh doanh

 Nhiều trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy phép kinh doanh nhưng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Luật DeHa xin chia sẻ cách xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất để quý khách tham khảo.

 Mất giấy phép kinh doanh có làm lại được không

 Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, bị hỏng. Do đó, trường hợp doanh nghiệp làm mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Mất giấy phép kinh doanh có bị phạt không

 Hiện nay, pháp luật không có quy định xử phạt khi doanh nghiệp không may làm mất, làm rách, hỏng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp.

 Xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

 Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất như sau:

 Bước 1: Khai báo về việc mất giấy phép kinh doanh

 Doanh nghiệp thực hiện việc khai báo với cơ quan công an nơi công ty đặt trụ sở, nhờ xác nhận về việc mất giấy phép kinh doanh. Sau khi xác minh,  cơ quan công an sẽ xác nhận về việc doanh nghiệp bị mất giấy phép kinh doanh.

 Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ cấp lại.

 Bước 3: Nhận kết quả.

 Trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

 Mẫu đơn báo mất giấy phép kinh doanh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN TRÌNH BÁO

 (V/v: Mất giấy tờ)

 Kính gửi: ………………………………………

 Tôi tên là: ………………………………………………

 Sinh ngày: ………./……../……………..

 CMND/CCCD số: ……………… cấp ngày ………… tại …………….

 Địa chỉ thường trú: …………………………………………

 Điện thoại:…………………………………………………….

 Là người đại diện theo pháp luật của công ty………………………..

 Tôi làm đơn này trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

 Vào ngày…tháng…năm… Công ty chúng tôi có làm mất: ………………..

 Tại:…………………………………………………………………

 Lý do mất:………………………………………………………..

 Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại……………….., tôi làm đơn này đề nghị…………… xác nhận cho công ty có đến trình báo với nội dung nêu trên.

 Tôi xin cam đoan ………….nêu trên không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền nào khác thu giữ.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Xác nhận của cơ quan

 Công an phường/xã/thị trấn

 

 …, ngày…tháng…năm …

 Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tag: hộ cá cớ thông sao mất giấy phép kinh doanh