Thông tin công ty tài chính acs

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ACS VIỆT NAM
 Tên quốc tế ACS TRADING VIETNAM COMPANY LTD.
 Tên viết tắt ACS TRADING VIETNAM CO., LTD.
 Mã số thuế 0305732706
 Địa chỉ Số 246, Đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện MITSURU SUZUKI
 Điện thoại 0854453800
 Ngày hoạt động 2008-05-26
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính Phủ) (CPC 622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính Phủ) (CPC 632)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm; Dịch vụ xử lý dữ liệu; Dịch vụ cơ sở dự liệu; và các dịch vụ máy tính khác (CPC 842, 843, 844, 849) Doanh nghiệp không được cung cấp “Dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã số CPC 843**)” và “dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số 7523**)
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
-chi tiết: Hoạt động đại lý bảo hiểm (Doanh nghiệp chỉ được triển khai thực hiện dịch vụ đại lý bảo hiểm khi đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý; và không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, gồm: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung; (CPC 86501) – Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); (CPC 86502) – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; (CPC 86503) – Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; (CPC 86504) – Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; (CPC 86505) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; – Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Mọi hoạt động kinh daonh, thiết lập website và sàn giao dịch thương mại điện tử, Doanh nghiệp phải chấp hành các quy định về Thông báo (Điều 52, 53), đăng ký (Điều 54, 55) và các quy định liên quan đến hoạt động website và sàn giao dịch thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.
8890 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
chi tiết: Tư vấn dịch vụ chi tiêu gia đình tại nhà hoặc nơi khác

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: chính: vay công ty tài chính acs