Tìm hiểu bảng cân đối kế toán của công ty vinamilk

 Vinamilk là một công ty sữa nổi tiếng tại Việt Nam. Nó đã hoạt động nhiều năm và đã phát triển trở thành một trong những công ty sữa lớn nhất trên thế giới.

 Kế toán Vinamilk là một hệ thống hoàn chỉnh giúp các công việc kế toán và giúp công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Hãy cùng deha law tham khảo nhé.

Bảng cân đối kế toán của công ty vinamilk

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4968757703160927

 

 

 Các chứng từ kế toán của Vinamilk được công ty sử dụng để ghi lại các giao dịch như bán hàng, hàng tồn kho và chi phí.

 Bảng cân đối kế toán công ty vinamilk 2020

 https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/documents/bctc/1614600482_BCTC_rieng_31.12_.20_-_VN-FN_.pdf

 Bảng cân đối kế toán của công ty vinamilk năm 2019

 https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1582951401-6cdf50adc649b5e64799fc7cd1738b25f22c738e41b558dfaa3b75722c2ebcdd.pdf

 Bảng cân đối kế toán của công ty vinamilk năm 2015

 https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1484281651-b52ea1a20a78a508e1a88768a46252b980b82c2e04b8ce8d1d2f69d1354110ad..pdf

Bộ máy kế toán của công ty vinamilk

 Dưới vị trí kế toán trưởng là các kế toán thành viên gồm: Kế toán thanh toán, kế toán doanh thu và thành phẩm, kế toán tài sản, kế toán tiền lương, kế toán vật tư, thủ quỹ, kế toán các đơn vị hạch toán phụ thuộc (công ty con, công ty liên kết).

  

  

  

  

  

 Tag: 2020 2019 2015 sơ đồ 2018 2013 2017