Người công giáo có được lấy người đã ly hôn

Người công giáo có được lấy người đã ly hôn

 Việc ly hôn hay tái hôn với người đã ly hôn trong Công giáo tuy là khó chấp nhận, nhưng đều sẽ được chấp nhận qua hình thức “Rửa tội”.

 Vậy nên dù là người đã ly hôn, sau khi thực hiện nghi lễ rửa tội thì có thể kết hôn với người công giáo

Ly hôn và tái hôn đối với người công giáo

 Thiên chúa giáo không chấp nhận việc ly dị giữa hai vợ chồng.

 Đó là quan điểm của giáo lý hôn nhân theo tư tưởng hôn nhân là vĩnh cửu.

 Hội Thánh trung thành với lời dạy của Đức Kitô: “Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

 Đây là xét theo phương diện quan điểm của Tôn giáo.