Nhà trần được thành lập trong hoàn cảnh nào

Nhà trần được thành lập trong hoàn cảnh nào

 – Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi xa đọa.

 – Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Đời sống nhân dân khổ cực, nhiều nơi nhân dân đã nổi dậy đấu tranh.

 Các thế lực phong kiến nổi lên ở nhiều nơi. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn nên đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 12-1226.

Nhà trần thành lập năm nào

 Nhà Trần được thành lập vào đầu năm 1226. Cụ thể là khi ấy, Trần Thủ Độ tổ chức một cuộc đảo chính cung đình và đưa ra tuyên bố Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng.

Lịch sử đời vua nhà trần

 Nhà Trần có 12 đời vua và trị vì đất nước ta được 175 năm (1225 – 1400). Dưới đây là tất cả các vị vua thời Trần:

 • Trần Thái Tông (1225-1258).
 • Trần Thánh Tông (1258-1278).
 • Trần Nhân Tông (1279-1293).
 • Trần Anh Tông (1293-1314).
 • Trần Minh Tông (1314-1329).
 • Trần Hiển Tông (1329-1341).
 • Trần Dụ Tông (1341-1369).
 • Trần Nghệ Tông (1370-1372).
 • Trần Duệ Tông (1372-1377).
 • Trần Phế Ðế (1377-1388).
 • Trần Thuận Tông (1388-1398).
 • Trần Thiếu Ðế (1398-1400).

 Nhà Trần củng cố và xây dựng đất nước

 • Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con, cùng trông nom việc nước.
 • Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã để cai quản.
 • Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuông khi có điều oan ức hoặc cầu xin.
 • Thanh niên trai  tráng  mạnh  khỏe  được  tuyển  vào quân đội, thời bình  thì  sản xuất,  khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.
 • Nhà Trần quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp. Đặt thêm các chức quan Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.

  

  

  

  

  

  

 Tag: sự lớp 4 bối nào?