– Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của nguyên đơn và bị đơn;

 – Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở…

 – Bản sao giấy khai sinh của các con (nếu có)

 Các giấy tờ liên quan đến ly hôn sẽ tùy từng vấn đề mà các bên cần chứng minh mà các bên cần chuẩn bị giấy tờ phù hợp. Ví dụ,để chứng mình về điều kiện nuôi con thì cần các giấy tờ về thu nhập, về chỗ ở, về thời gian để chăm sóc con, về điều kiện để giáo dục con….