Phụ nữ đang mang thai có được ly hôn

 Phụ nữ đang mang thai có được ly hôn hay vợ đang mang thai có được ly hôn là câu hỏi rất ddowcj quan tâm khi người vợ mang thai mà muốn ly hôn hoặc người chồng muốn ly hôn khi người vợ đang mang thai. Luật DeHa xin tư vấn về trường hợp người vợ đang mang thai mà vợ chồng ly hôn thì thủ tục như thế nào.

 Thủ tục ly hôn khi mang thai

 Điều 51 luật hôn nhân và gia đình quy định về Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

 3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

 Trường hợp thứ nhất, người vợ mang thai mà vợ chồng thuận tình ly hôn

 Điều 55 luật hôn nhân và gia đình quy định về Thuận tình ly hôn như sau:

 Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

 Như vậy, nếu người vợ đang mang thai nhưng cả hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì người vợ có thể làm đơn thuận tình ly hôn gửi tới tòa án để giải quyết việc thuận tình ly hôn của hai vợ chồng.

 Trường hợp thứ hai, người vợ đang mang thai muốn ly hôn với chồng

 Khoản 3 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình quy định: ” 3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

 Như vậy, pháp luật về hôn nhân và gia đình chỉ hạn chế quyền yêu cầu ly hôn của người chồng khi người vợ đang mang thai mà không hạn chế quyền yêu cầu của người vợ. Do đó, người vợ đang mang thai vẫn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn.

 Trường hợp thứ ba, người vợ đang mang thai người chồng muốn ly hôn

 Khoản 3 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình quy định: ” 3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

 Như vậy, trong thời gian vợ mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không có quyền ly hôn. Người chồng muốn ly hôn phải đợi hết thời gian nêu trên mới có quyền yêu cầu ly hôn.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

 Tag: trước sau tôi đế nên