Nguyên lý kế toán là gì – Tổng hợp tổng quan các lý thuyết nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là gì

 Nguyên lý kế toán là tập hợp các quy định về quy tắc và chuẩn mực kế toán. Nó là những kiến thức nền tảng nhất lĩnh vực kế toán. Từ những nguyên tắc này kế toán viên có thể dễ dàng tuân thủ thực hiện các báo cáo tài chính 1 cách dễ dàng

 Nguyên lý kế toán tiếng anh là gì ? Accounting postulate

Tóm tắt lý thuyết nguyên lý kế toán

 • Bản chất của kế toán
 • Phương pháp chứng từ kế toán
 • Phương pháp tính giá
 • Phương pháp đối ứng tài khoản kế toán
 • Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu
 • Tổ chức sổ kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán

Tổng hợp tổng quan các lý thuyết nguyên lý kế toán

 • Bản chất của kế toán
 • Phương pháp chứng từ kế toán
 • Phương pháp tính giá
 • Phương pháp đối ứng tài khoản kế toán
 • Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu
 • Tổ chức sổ kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán

Học nguyên lý kế toán để làm gì – tại sao phải học nguyên lý kế toán

 • Nắm được bản chất kế toán tư duy tổng quan để quản lý công ty.
 • Xây dựng nền tảng để học chuyên sâu kế toán, các nghiệp vụ định khoản…

 Bảng hệ thống tài khoản nguyên lý kế toán thông tư 200 chi tiết số hiệu tài khoản

Nguyên lý kế toán chương 1

 

Nguyên lý kế toán chương 2

 

Nguyên lí kế toán chương 3

 

Nguyên lý kế toán chương 4

 

Nguyên lý kế toán chương 5

 

 Công thức nguyên lý kế toán tổng hợp

 Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Mẹo học nguyên lý kế toán

 Để học nguyên lý kế toán một cách dễ dàng thì bạn cần nắm vững các tài khoản kế toán. Chi tiết như sau:

 • Tài khoản đầu 1: Tài sản ngắn hạn
 • Tài khoản đầu 2: Tài sản dài hạn
 • Tài khoản đầu 3: Nợ phải trả
 • Tài khoản đầu 4: Nguồn vốn CSH
 • Tài khoản đầu 5: Doanh thu
 • Tài khoản đầu 6: Chi phí
 • Tài khoản đầu 7: Thu nhập khác
 • Tài khoản đầu 8: Chi phí khác
 • Tài khoản đầu 9: Xác định kết quả kinh doanh

 Tài khoản đầu 1,2,6,8 là tài khoản tài sản: tăng ghi nợ giảm ghi có

 Tài khoản đầu 3,4,5,7 là tài khoản nguồn vốn: tăng ghi có giảm ghi nợ

 Lưu ý riêng 214 và 129 và một số tài khoản đặc biệt khác được hạch toán khác với TK cùng loại

 Cài đặt các app học nguyên lý kế toán trên điện thoại để tăng thêm tần suất tương tác tìm hiểu tài liệu và giải bài tập nguyên lý kế toán

 Tự học nguyên lý kế toán qua các website, youtube, hoặc các app

 

Cách định khoản nguyên lý kế toán

 • Ghi nợ trước, có sau
 • Tổng ghi nợ = tổng ghi có trong cùng 1 tác vụ định khoản
 • Có thể tách định khoản phức tạp thành nhiều định khoản nhỏ cho đơn giản, nhưng không thể làm ngược lại
 • Căn cứ vào chứng từ, xác định đối tượng kế toán
 • Xác định tính chất tăng giảm
 • Xác định tài khoản
 • Thực hiện ghi nợ có

Câu hỏi đúng sai nguyên lý kế toán

 1) Khoản tạm ứng cho cán bộ đi công tác sẽ làm cho tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên

 Sai

 2) Tổng tài sản của doanh nghiệp luôn bằng với nguồn vốn chủ sở hữu

 Sai : phải là tổng nguồn vốn chứ không phải chỉ mỗi vốn

 3) Nghiệp vụ “Trích lợi nhuận bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi” thuộc quan hệ đối ứng nguồn vốn này tăng, nguồn vốn khác giảm

 Đúng

  

  

  

  

  

 Tag: bằng kê tra mới đầy đủ mã giảng môn tốt hướng dẫn cơ thế nào nội dung ôn câu hỏi đáp án đúng sai mở