Quản lý doanh nghiệp là gì – Mô hình quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp là gì

 Quản lý kinh doanh là quá trình lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực và hoạt động của tổ chức để đạt được thành công lâu dài trong môi trường cạnh tranh.

 Sự khác biệt giữa quản trị và quản lý doanh nghiệp là người quản trị thì vạch ra lộ trình, còn người quản lý thì thực hiện theo quy trình

 

Người quản lý doanh nghiệp là gì

 Là những người quản lý con người, đốc thúc đội ngũ, giám sát con người tuân thủ luật chơi, đo đạc hiệu quả của nhân sự… Vai trò của người quản lý doanh nghiệp còn bao gồm dự báo, lập ngân sách và kiểm soát chi phí.

 Vai trò của người quản lý doanh nghiệp

 • Đại diện
 • Lãnh đạo
 • Liên kết
 • Giám sát
 • Truyền tin
 • Phát ngôn
 • Doanh nhân
 • Giải quyết xung đột
 • Phân bổ nguồn lực
 • Giám sát

 

Mô hình quản lý doanh nghiệp

 Mô hình quản lý doanh nghiệp là một tập hợp các nguyên tắc và thực hành giúp quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 Mô hình quản lý doanh nghiệp bao gồm bốn mục tiêu chính:

 – Đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững

 – Tối đa hóa giá trị kinh tế

 – Giảm rủi ro và sự không chắc chắn

 – Nâng cao giá trị của các bên liên quan.

Quản lý dòng tiền doanh nghiệp

 Quản lý dòng tiền là quá trình quản lý dòng tiền trong một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp. Đây là một nhiệm vụ phức tạp và thường khó khăn, đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết.

 Để đạt được hiệu quả quản lý dòng tiền, doanh nghiệp cần có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của mình. Họ cần phải xác định dòng tiền vào, dòng tiền ra của doanh nghiệp tại mọi thời điểm.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

 • Phòng kinh doanh : Đảm nhận các khâu có liên quan đến thị trường vật tư , xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm.
 • Phòng điều hành sản xuất: Vạch ra kế hoạch sản xuất, định mức lao động quản lý sản xuất, lượng sản phẩm, công nghệ kiểm tra phục vụ sản xuất
 • Phòng kế hoạch tài chính: Phụ trách mạng tài chính, thống kê , hạch toán kế toán, kiểm kê tài sản, kiểm tra tiền lương.
 • Phòng nội chính: Tuyển dụng,sa thải, quản lý nhân viên, bảo vệ doanh nghiệp, lo hành chính, đời sống , y tế.
 • Các phòng chức năng khác: Chuẩn bị các quyết định theo yêu cầu được giao. Theo dõi, hướng dẫn các phân xưởng, các bộ phận sản xuất.

Khóa học quản lý doanh nghiệp

 Khóa học Quản lý Kinh doanh là một khóa học trực tuyến được thiết kế để giúp chủ doanh nghiệp tìm hiểu cách quản lý doanh nghiệp của họ. Đây là một khóa học toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của việc quản lý một doanh nghiệp và bao gồm các chủ đề như tiếp thị, tài chính, nhân sự và lãnh đạo.

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hệ bài 55 thu lớp vấn ngành 10