Thành lập công ty chứng khoán

 Công ty chứng khoán là một công ty kinh doanh chứng khoán. Nó cũng cung cấp các dịch vụ như quản lý danh mục đầu tư và tư vấn giao dịch. Công ty chứng khoán là một loại hình công ty đầu tư, nhưng nó không chỉ đầu tư tiền của các nhà đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Mà nó còn đầu tư tiền của các nhà đầu tư vào các chứng khoán khác, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, hoặc bằng cách cho các công ty hoặc chính phủ khác vay.

 

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

 Vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam cụ thể như sau:

  • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng
  • Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng

 Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

 Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

 Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc công ty chứng khoán (đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định.

 Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 Đối với công ty chứng khoán và chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

 Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

 Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

 Đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

  • Đối với Công ty chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.
  • Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm.

 Đáp ứng điều kiện về chứng chỉ:

  • Đối với Công ty chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
  • Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam: Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Chính phủ.
  • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

 Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại diện cổ đông công ty đầu tư chứng khoán dự kiến thành lập gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tới UBCKNN.

 Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

 Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

 Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Cách thức thực hiện:

 + Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

 + Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi

 + Chế độ tư vấn doanh nghiệp hậu đăng ký kinh doanh sâu rộng (từ kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử, mở tài khoản ngân hàng, tư vấn phương hướng triển khai quảng cáo)

 + Là 1 trong các đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín tốt nhất Việt Nam

 + Đội ngũ tư vấn viên chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đã thực hiện thành lập hàng nghìn doanh nghiệp, với đầy đủ các loại hình và ngành nghề khác nhau.

 + Ngoài thành lập công ty trọn gói chúng tôi còn cung cấp cả gói dịch vụ làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty (khách hàng đến sở kế hoạch lấy kết quả). Gói dịch vụ này rất hữu ích với khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ giá rẻ

 + Luôn đồng hành cùng khách hàng, tư vấn pháp lý sau khi thành lập công ty phương thức hoàn toàn miễn phí : thành lập công ty con, thành lập chi nhánh công ty, mở văn phòng đại diện, mở địa điểm kinh doanh…