Thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty

Điều kiện thành lập trung tâm trực thuộc công ty

 Cơ sở vật chất phải đáp ứng:

 + Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…).

 + Có sân bãi để gửi xe

 + Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép

 + Có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật

 Yêu cầu của giám đốc trung tâm:

 + Giám đốc có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có quá trình công tác, dạy học ít nhất 5 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng , đủ sức khỏe, tuổi đời dưới 70 tuổi

 + Giám đốc có thể đảm đương nhiều nhiệm kỳ, và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 2 năm (với các trung tâm thuê giám đốc nước ngoài thì phải đọc quy định riêng)

 Hồ sơ thành lập trung tâm thuộc công ty

 1. Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa

 – Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

 – Đơn phải có xác nhận của Uûy ban Nhân dân phường (xã ) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.

 – Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

 – Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

 2. Đề án tổ chức và hoạt động

 + Mục đích mở trung tâm

 + Phương hướng hoạt động của trung tâm

 – Kế hoạch chương trình giảng dạy của trung tâm ngoại ngữ (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ áp dụng chương trình nào?)

 – Quy mô đào tạo- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

 – Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (mẫu)Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.- Tài chính :Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh

 – cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ).Chi : lương giáo viên (60%), nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết

 3. Hồ sơ của Giám đốc :

 Theo quy định tại điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 –  Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có chứng thực.

 –  Lý lịch có xác nhận của Uy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

 –  Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

 4. Hồ sơ về cơ sở vật chất :

 –  Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

 –  Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

 –  Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).

 –  Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian  ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có

 5. Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán

 –  Lý lịch có xác nhận của ủy  ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

 –  Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ )

 –  Văn bằng có chứng thực.

 –  Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

Thủ tục thành lập trung tâm trực thuộc công ty

 a. Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận – thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học .

 b. Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ KH và ĐT làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo.c. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Mẫu quyết định thành lập trung tâm trực thuộc công ty

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ dịch vụ thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

 

Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ

 Bước đầu tiên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ là tìm một địa điểm phù hợp để tổ chức lớp học. Điều quan trọng là không gian không quá lớn hoặc quá nhỏ. Bước tiếp theo sẽ là quyết định về loại tài liệu giảng dạy sẽ được sử dụng cho các khóa học. Một số trường thích sử dụng sách giáo khoa trong khi những trường khác thích sử dụng tài liệu trực tuyến như video và tệp âm thanh. Nói chung, tốt nhất là giáo viên nên hiểu biết về phương pháp giảng dạy mà họ đang sử dụng để có thể truyền đạt hiệu quả với học sinh của mình.

 Dự án thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ phát triển khi có nhiều dịch vụ ngôn ngữ khác nhau như biên dịch, phiên dịch, thuyết minh và hơn thế nữa. Họ cũng sẽ tổ chức các hội thảo cho giáo viên và học sinh để tìm hiểu về cách giảng dạy ngôn ngữ.

Tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

TÊN DOANH NGHIỆPSố: ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP ……, ngày …. Tháng…… năm 2020

 TỜ TRÌNH XIN THÀNH LẬP

 Trung tâm Ngoại ngữ

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố ………

 Tôi tên: ……………………………………………………………

 Sinh năm: ……………………………………………………………

 Chức vụ: ……………………………………………………………

 Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………

 Điện thoại: ……………………………………………………

 Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

 Tôi đại diện Công ty …………….. xin thành lập Trung tâm Ngoại ngữ …………………với những nội dung như sau:

 – Tên cơ sở đào tạo:

 – Tên giao dịch: ……………………………………………………………………..

 – Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

 – Điện thoại: …………………………………………………………………………

 – Môn dạy: tiếng Anh, …….

 – Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ……………………………….…………………

 Công ty …………… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

 Người trình

 Ký tên, đóng dấu

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: pdf download vốn gia bảo