Thống kê doanh nghiệp là gì

 Thống kê kinh doanh là nghiên cứu thống kê trong kinh doanh và thương mại. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu từ cuối những năm 1800. Kinh doanh là một khái niệm phức tạp và năng động. Có nhiều cách khác nhau để đo lường nó và số liệu thống kê kinh doanh được sử dụng để phân tích các phương pháp khác nhau này.

Thống kê doanh nghiệp là gì

 Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp. Kết quả của điều tra này còn được sử dụng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

 Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Quyết định 966/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu kết hợp với việc lập danh sách toàn bộ doanh nghiệp với một số thông tin chung của doanh nghiệp, quy mô mẫu của cuộc điều tra là 12% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Thống kê doanh nghiệp gso gov vn website: https://www.gso.gov.vn/

Cách đăng nhập thống kê doanh nghiệp

 

Thống kê số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020

 Theo kết quả khảo sát từ 126.565 Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong thời điểm từ ngày 10/4 – 20/4/2020 cho thấy, đến 22,1% DN đang bị thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào

Thống kê doanh nghiệp phá sản 2020

 Số doanh nghiệp phá sản năm 2020 tăng lên chóng mặt. Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam có đến 101.700 trường hợp giải thể doanh nghiệp.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tại tphcm 2019