Thông tin công ty kiểm toán deloitte

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM KIỂM TOÁN & ĐẢM BẢO
 Tên quốc tế DELOITTE A&A
 Tên viết tắt DELOITTE VIETNAM AUDIT & ASUARANCE COMPANY LIMITED
 Mã số thuế 0100112500
 Địa chỉ Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện TRẦN THỊ THUÝ NGỌC
 Điện thoại 02471050000 – 02471
 Ngày hoạt động 2007-03-16
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
– Kiểm toán báo cáo tài chính; – Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; – Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; – Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; Kiểm toán các thông tin tài chính; – Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; – Tư vấn tài chính; tư vấn thuế; – Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính – kế toán – kiểm toán; – Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; tư vấn tài chính.
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
– Tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ định giá tài sản;

  

  

  

  

  

  

 Tag: là gì consulting công ty deloitte