Vợ có được thừa kế khi chồng chết

 Vấn đề thừa kế của người vợ khi chồng chết là một vấn đề rất được quan tâm. Luật DeHa xin chia sẻ một số quy định liên quan đến thừa kế của người vợ thông qua việc trả lời một số câu hỏi mà Luật DeHa thường hay nhận được để quý khách tham khảo.

 Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng

 Điều 676 BLDS 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật như sau:

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 Theo quy định nêu trên thì con dâu không được xác định là người thừa kế theo pháp luật của bố mẹ chồng. Do đó, dù chồng còn sống hay chồng chết thì người con dâu chỉ được hưởng thừa kế trong trường hợp bố mẹ chồng có lập di chúc chia di sản của họ cho con dâu.

 Vợ có được thừa kế tài sản riêng của chồng không

 Theo quy định thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy, trường hợp chia di sản thừa kế theo pháp luật thì người vợ là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chồng, do đó di sản thừa kế của người chồng dù là tài sản riêng hay tài sản chung của chồng trong khối tài sản chung của vợ chồng thì người vợ được hưởng thừa kế.

 Ngoài ra, người vợ còn là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nên người vợ vẫn được hưởng được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

 Sống chung như vợ chồng có được hưởng thừa kế

 Nếu hai người sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc hôn nhân của họ không được công nhận là hôn nhân thực tế thì người sống chung như vợ chồng không được xác định là người được hưởng thừa kế của nhau.

 Con riêng của chồng có được hưởng thừa kế của vợ không

 Điều 679 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế như sau:

 Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này.

 Như vậy, nếu con riêng của chồng nhưng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng như mẹ con với người vợ thì con riêng được hưởng thừa kế của vợ. Ngoài ra, nếu người con riêng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với mẹ kế thì con của người con riêng được hưởng thừa kế the quy định về thừa kế thế vị được quy định tại điều 677 BLDS 2015.

 Tài sản thừa kế có phải là tài sản chung của vợ chồng không

 Theo quy định tại Điểu 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì : Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng.

 Như vậy, tài sản mà vợ/chồng được thừa kế riêng thì là tài sản riêng của vợ/chồng.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

 tag: đất đai gái đi lấy mất