Tổng quan lịch sử và địa lý lớp 4

Đề thi lịch sử địa lý lớp 4

 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 4 là đề kiểm tra xác định kiến thức môn địa lí của các em học sinh trên thế giới. Kỳ thi được đưa ra bởi các nhà làm giáo dục và thường được thực hiện bởi các học sinh ở năm thứ 4 của trường tiểu học.

 Chi tiết:

 https://download.vn/bo-de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-dia-ly-lop-4-theo-thong-tu-22-34929

Mục lục lịch sử và địa lý lớp 4

 Mục lục lịch sử 4

 Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

 Bài 1: Nước Văn Lang

 Bài 2: Nước Âu Lạc

 Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

 Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

 Bài 6: Ôn tập

 Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

 Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

 Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

 Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 Bài 10: Chùa thời Lý

 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

 Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

 Bài 12: Nhà Trần thành lập

 Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

 Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

 Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

 Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

 Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

 Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

 Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

 Bài 20: Ôn tập

 Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

 Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII

 Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

 Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

 Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

 Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

 Bài 28: Kinh thành Huế

 Bài 29: Tổng kết

 Mục lục địa lý 4

 Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

 Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

 Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

 Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

 Bài 4: Trung du Bắc Bộ

 Bài 5: Tây Nguyên

 Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 Bài 7-8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

 Bài 9: Thành phố Đà Lạt

 Bài 10: Ôn tập

 Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

 Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

 Bài 13-14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

 Bài 15: Thủ đô Hà Nội

 Bài 16: Thành phố Hải Phòng

 Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

 Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

 Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

 Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

 Bài 22: Thành phố Cần Thơ

 Bài 23: Ôn tập

 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

 Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung

 Bài 27: Thành phố Huế

 Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

 Phần 3: Vùng biển Việt Nam

 Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

 Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam

 Bài 31-32: Ôn tập

  

  

  

  

  

 Tag: kì 2 1 đáp án module thcs hk2 vnen