Thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn

 Vợ chồng ly hôn chia tài sản như thế nào là mối quan tâm lớn của vợ chồng khi ly hôn, việc phân chia tài sản khi ly hôn cũng là vấn đề hay xảy ra mâu thuẫn. Vậy, pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định như thế nào về cách chia tài sản khi ly hôn, quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị;

 Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

 Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

 Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

 Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc.

 Cách chia tài sản khi ly hôn

 Việc phân chia tài sản của vợ chồng trước tiên do vợ chồng tự thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn và có thể lập Biên bản thỏa thuận chia tài sản sau ly hôn, nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án sẽ chia tài sản của vợ chồng theo quy định dưới đây:

  Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

 a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

 b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

 c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

 d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

 Cách tính án phí chia tài sản khi ly hôn

 Phí chia tài sản khi ly hôn được áp dụng như án phí giải quyết các tranh chấp dân sự có giá ngạch như sau:

 .3

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch 

 a

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

 300.000 đồng

 b

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp

 c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

 d

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

 đ

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

 e

Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

 Một số câu hỏi về chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

 Cha mẹ ly hôn con có được chia tài sản ? Khi vợ chồng ly hôn con có được chia tài sản không ?

 Trường hợp tài sản chia khi ly hôn là tài sản chung của vợ chồng và con cái thì khi chia tài sản khi ly hôn cần xác định tài sản nào là tài sản riêng của con và tài sản chung của con với cha mẹ để chia cho con theo đúng quy định. Trường hợp, tài sản đem chia chỉ là tài sản chung của vợ chồng, không có tài sản của con trong đó thì con không được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn.

 Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình

 Một trong những yếu tố làm căn cứ chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn đó là yếu tố: Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Như vậy, nếu chồng ngoại tình dẫn đến hai vợ chồng ly hôn thì tòa án có thể cân nhắc chia thêm phần tài sản cho người vợ.

 Mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn

 Mẫu đơn đơn phương ly hôn được viết dựa trên Mẫu số 23 ban hành kèm theo theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP bao gồm những phần như sau:

  • Họ tên, thông tin người có yêu cầu chia tài sản.
  • Họ tên, thông tin người được yêu cầu chia tài sản.
  • Nội dung đơn khởi kiện.
  • Yêu cầu của người khởi kiện.

 Tư vấn chia tài sản khi ly hôn

 Với đội ngũ luật sư dày kinh nghiệm tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, Luật DeHa xin cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn. Quý khách hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn.

  

  

  

  

 Tag: hướng cai mới nhất 2019 2020 thủ lệ văn nước ngoài huống tiểu luận mức 2016 2017 2018 2014 2015 chưa to ở mỹ