Thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

 Giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ có thể hiểu là giấy phép được cấp cho trung tâm ngoại ngữ để hoạt động dạy ngoại ngữ. Vậy thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa

 Thủ tục xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

 Hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm: Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà; bảng kê cơ sở vật chất;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;
 • Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; giấy khám sức khỏe hợp lệ.
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

 Thẩm quyền cấp phép hoạt động:

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

 Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

 Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

 Sau khi được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động giáo dục để trung tâm ngoại ngữ được đi vào hoạt động.

 Hồ sơ xin giấy phép hoạt động giáo dục

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

 Thẩm quyền cấp phép:

 Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ như trên thì bạn nộp bộ hồ sơ lên Sở và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ.

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám  đốc Sở Giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

 Quý khách có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: nghệ thuật đăng ký gia sư tiếng anh giấy phép trung tâm ngoại ngữ