Tìm hiểu về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

 Nhãn hiệu là một dấu hiệu phân biệt để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một công ty với hàng hoá hoặc dịch vụ của những công ty khác.

 Luật pháp cũng cung cấp sự bảo hộ cho các nhãn hiệu nổi tiếng, có nghĩa là các chủ sở hữu nhãn hiệu này có lợi thế hơn những người không quá nổi tiếng hoặc không được công nhận. Các nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ ngay cả khi chúng chưa được đăng ký với Văn phòng nhãn hiệu địa phương.

 Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu cần đáp ứng các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo điều 75 luật sở hữu trí tuệ 2005

 Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

 2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

 3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

 4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

 5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

 6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

 7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

 8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

 Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định

 Hiện nay, pháp luật chưa có quy định nào về thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Chỉ cần nhãn hiệu đó đáp ứng tiêu chí nổi tiếng thì vẫn sẽ được bảo hộ.

  

  

  

  

  

  

 Tag: nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ vô thời hạn