Tìm hiểu về bộ luật hồng dức

Bộ luật hồng đức có những nội dung cơ bản nào

  • Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khuyến khích phát triển kinh tế
  • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Bộ luật hồng đức được ban hành dưới triều vua nào

 Bộ luật Hồng Đức là bộ luật ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470 – 1497), nên gọi là Bộ luật Hồng Đức và còn có tên gọi khác là Quốc triều hình luật

Luật hồng đức có điểm gì tiến bộ

 Điểm tiến bộ trong luật Hồng Đức là nó có một tiến khá căn bản trong việc cải thiện địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Vai trò của người phụ nữ đã được đề cao hơn rất nhiều so với các bộ luật đương thời trong khu vực. Nó cho thấy người vợ có quyền quản lý tài sản của gia đình (khi chồng chết) và họ có quyền thừa kế như nam giới.

Nhận xét về bộ luật hồng đức

 – Đây là bộ luật đầy đủ và tiến bộ nhất trong các bộ luật Phong Kiến Việt Nam, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ trong lịch sử pháp luật Việt Nam thời phong kiến.

 – Luật pháp thời Lê sơ có tác dụng tích cực, góp phần củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Nguyên văn bộ luật hồng đức – Bộ luật hồng đức pdf

 Xem online tại: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/LE-TRIEU-HINH-LUAT-LUAT-HONG-DUC-10453/

 Tải tại: https://cdndanluat.thuvienphapluat.vn/ls-file.ashx?__key=00.00.46.04.83/Quoctrieuhinhluat.pdf

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: dức boộ nêu năm nhà xuất ảnh full download giá trị do ai