Các hàng thừa kế khi không có di chúc

 Bố mẹ mất không để lại di chúc vậy việc phân chia tài sản không có di chúc sẽ thực hiện như thế nào. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc để quý khách tham khảo.

 Điều 650 BLDS 2015 quy định về Những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 a) Không có di chúc;

 b) Di chúc không hợp pháp;

 c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

 d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

 b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

 c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Như vậy, Trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản thừa thừa kế của họ được chia theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế của họ.

 Các hàng thừa kế khi không có di chúc

 Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 Như vậy, pháp luật quy định có 3 hàng thừa kế và Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản

 Thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc

 Bước 1: Xác định những người được hưởng thừa kế theo pháp luật

 Bước 2: Những người được hưởng thừa kế thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng.

 Giấy tờ cần chuẩn bị:

  • Giấy chứng tử
  • Giấy khai sinh
  • Sổ hộ khẩu
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân: chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu
  • Giấy tờ liên quan đến di sản thừa kế

 Bước 3: Thực hiện thủ tục nhận di sản/ đăng ký sang tên quyền sở hữu

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: sớm a 2021 tranh chấp đất đai cách 2019 nhà bố mẹ mất không để lại di chúc