Các kỳ thi pháp luật trực tuyến uy tín

 Thi luật trực tuyến là một cách để bạn có được kiến thức về luật mà không cần tham gia bất kỳ lớp học nào. Nó là một khóa học tự học có thể được thực hiện bởi bất cứ ai, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào.

 Các kỳ thi luật thường được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có nghĩa là sinh viên không phải đến phòng thi để làm bài thi. Kỳ thi được thực hiện trên máy tính và câu trả lời cũng được đánh dấu trên màn hình.

 Kỳ thi luật trực tuyến này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật. Dưới đây là các kỳ thi pháp luật trực tuyến uy tín.

Thi trực tuyến pháp luật với mọi người

 Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2019, Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 với tên gọi “Pháp luật với mọi người” (sau đây gọi là Cuộc thi), căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-BTP ngày 02/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành

 Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến PHÁP LUẬT VỚI MỌI NGƯỜI” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (Chuyên mục Cuộc thi “Pháp luật với mọi người” trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có cùng đường dẫn tới địa chỉ của Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp).

 Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

 Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tại website của Cuộc thi.

 – Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.

 – Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

Thi pháp luật trực tuyến.net – Thi pháp luật trực tuyến quảng nam

 Bước 1: Truy cập phần mềm thi pháp luật trực tuyến tại địa chỉ: http://thiphapluattructuyen.net

 Bước 2: Nếu chưa có tài khoản để đăng nhập, chọn “ĐĂNG KÝ”  bên trên góc phải màn hình để đăng ký tài khoản

 Bước 3: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đã khai báo ở Bước 3 (Chú ý thông tin khai báo phải đầy đủ và chính xác). Chọn “ĐĂNG KÝ” để hoàn thành việc đăng ký

 Bước 5: Sau khi đăng ký xong chọn  “ĐĂNG NHẬP” bên trên góc phải màn hình ,nhập thông tin bao gồm: “Tên đăng nhập, mật khẩu” để tham gia cuộc thi.

 Bước 6: Hệ thống sẽ hiển thị “ tên đợt thi, số câu hỏi, tổng số điểm, thời gian làm bài, ngày thi”. Chọn “Bắt đầu thi” để bắt đầu làm bài thi.

 Bước 7: Sau khi thi xong, thí sinh chọn “ĐĂNG XUẤT” bên góc phải màn hình để thoát khỏi hệ thống

Thi pháp luật đồng nai

 Cách thức thi

 a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn.

 b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.

 c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi.

 d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).

  

  

  

  

 Tag: thpt khái niệm đề cộng asean