Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

 Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần nền tảng là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

 Bảng chữ cái: Đây được xem như tập các kí hiệu dùng để viết chương trình.

 Cú pháp: Nó là bộ qui tắc dùng để kiểm tra phương pháp, cách viết một chương trình hợp lệ. Lỗi của nó sẽ được phát hiện trong khi phần mềm được dịch hoàn tất khi và không còn xuất hiện tình trạng này.

 Cú pháp cho biết cách viết một chương trình hợp lệ, quá trình này được phát hiện, cung cấp cho người thành lập biết , vì chỉ khi nó không còn lỗi cú pháp mới có thể được dịch sang ngôn ngữ máy.

 Ngữ nghĩa: Dùng để xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó. Sẽ chỉ có thể được phát hiện khi ứng dụng được thực thi bao gồm những công việc, dữ liệu cụ thể, xác định ý nghĩa của các tổ hợp kí tự trong chương trình.

Ngôn ngữ lập trình được chia thành mấy loại

 Ngôn ngữ lập trình được chia làm 3 loại:

  • Ngôn ngữ máy
  • Hợp ngữ
  • Ngôn ngữ bậc cao (là ngôn ngữ được các lập trình viên sử dụng chủ yếu)

Những yếu tố để trở thành lập trình viên

 Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những yếu tố cần thiết để trở thành một lập trình viên. Các yếu tố này bao gồm:

 – Ngôn ngữ lập trình

 – Công cụ lập trình

 – Môi trường lập trình

 – Kiến thức về cấu trúc dữ liệu và thuật toán

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: bài 2