Tra cứu lịch sử thay đổi đăng ký kinh doanh

Tra cứu lịch sử thay đổi đăng ký kinh doanh

 Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia: http://bocaodientu.dkkd.gov.vn;

 Bước 2: Thực hiện đăng nhập (nếu chưa có tài khoan)

 Bước 3: Trên thanh menu click vô HỆ THỐNG CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.

 

 Sau khi chọn, giao diện tra cứu thông tin bố cáo điện tử sẽ thấy các tab

  • Đăng ký mới;
  • Đăng ký thay đổi;
  • Thông báo thay đổi;
  • Mẫu dấu;
  • Vi phạm/Thu hồi;
  • Giải thể;
  • Loại khác.

 như trong hình

 

  

  

  

  

  

 Tag: lần giấy phép