Công ty mới thành lập tại kcn amata

Công ty TNHH TECH ONE VINA

Mã số thuế: 3603236378

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 15-12-2014

 Địa chỉ: Đường số 1, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Công ty TNHH SHINWA Việt Nam

Mã số thuế: 3603101130

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 21-11-2013

 Địa chỉ: 101/9, đường 1 – KCN AMATA – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Cty TNHH EPE PACKAGING ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3602855537

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 23-06-2012

 Địa chỉ: Lô 226 đường 4, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH Livart Vina

Mã số thuế: 3602667156

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 03-12-2011

 Địa chỉ: Lô 203, Đường Amata, Khu Công Nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Cty TNHH Công Nghiệp Sansei Việt Nam

Mã số thuế: 3602630332

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 24-10-2011

 Địa chỉ: 101/2-7, đường 3B, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Major Craft ViêÊT Nam

Mã số thuế: 3602600962

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 23-09-2011

 Địa chỉ: Lô 242/2, Đường 12 Khu Công nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Valspar (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602526204

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 04-07-2011

 Địa chỉ: Lô 104/2-4 KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Cty TNHH UNITED PHOSPHORUS Việt Nam

Mã số thuế: 3602508406

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 13-06-2011

 Địa chỉ: Lô 221, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Cty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn

Mã số thuế: 3602482363

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 06-04-2011

 Địa chỉ: Lô 301 đường 7 A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Daitoh Industry Việt Nam

Mã số thuế: 3602464741

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 03-03-2011

 Địa chỉ: Lô 242, đường 12, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công ty TNHH Sanyo Việt Nam

Mã số thuế: 3602379380

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 17-09-2010

 Địa chỉ: Lô 226/10, đường 2, Khu Công Nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Gojo Paper ( Việt Nam)

Mã số thuế: 3602375322

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 08-09-2010

 Địa chỉ: Lô 304, đường 7A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

Công ty TNHH Unipax

Mã số thuế: 3602369294

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 19-08-2010

 Địa chỉ: Lô 101/2 & 101/4, Đường Amata, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Hoàn thiện sản phẩm dệt

Công Ty TNHH Việt Nam CREATE MEDIC

Mã số thuế: 3602328918

 Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 Ngày thành lập: 08-06-2010

 Địa chỉ: Lô 303, đường 7A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

 Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất hoá dược và dược liệu

 Với tiềm năng phát triển của kcn amata, hứa hẹn trong tương lai sẽ có thêm nhiều các công ty mới thành lập ở kcn amata. Để đưa Việt Nam lên tầm khu vực và thế giới

  

  

  

  

 Tag: Công ty mới thành lập tại kcn amata