Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

 Hà Nội là một thành phố nhộn nhịp với rất nhiều điều để cung cấp cho du khách. Nhưng có thể hơi choáng ngợp đối với những du khách lần đầu tiên tìm hiểu tất cả các điểm tham quan, âm thanh và mùi vị khi đến thăm Hà Nội.

 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hà Nội tương đối đơn giản và có thể hoàn thành sau vài ngày. Tuy nhiên, các thủ tục giấy tờ cần thiết để đăng ký kinh doanh khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

 

Đăng ký kinh doanh là gì

 Đăng ký kinh doanh là Sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những gì – Đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những gì

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  • Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
  • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
  • Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu

 Bộ phận một cửa UBND cấp quận/huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh

 Hiện nay pháp luật không quy định về số vốn điều lệ tối đa hoặc tối thiểu khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Do vậy, khi thực hiện đăng ký số vốn bao nhiêu là tùy thuộc vào khả năng của cá nhân và tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề mà cá nhân đó muốn đăng ký muốn hướng đến.

Thủ tục đăng ký kinh doanh

 Bước 1: Nộp hồ sơ xin đăng ký giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể ở phòng kinh tế, tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, quận nơi đặt trụ sở chính.

 Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi giấy biên nhận và hẹn sau 3-5 ngày làm việc sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 Đăng ký tên chủ kinh doanh phù hợp với quy định.

 Nộp đầy đủ lệ kinh đăng ký doanh nghiệp.

 Ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp, không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

 Dịch vụ đăng ký kinh doanh là một phần thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn bắt đầu gia nhập thị trường. Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Deha law là một phương thức giúp hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục pháp lý nhanh gọn.

 

Một số câu hỏi liên quan đến đăng ký kinh doanh

 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày ……tháng …… năm ……

  

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

  

 Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

 Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………….. Giới tính: …….

 Sinh ngày: …. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………..

 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………

 Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

 Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……….

 Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………

 Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: ……. /…… /……. Nơi cấp: ………

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

 Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………

 Email: ………………………………………………. Website: …………………

 Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….

 2. Địa điểm kinh doanh:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

 Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

 3. Ngành, nghề kinh doanh : ………………………

 4. Vốn kinh doanh:

 Tổng số (bằng số; VNĐ): ……………………………….

 Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

 5. Số lượng lao động: …………………………………….

 Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

 – Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

 – Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

 – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………………….

  

 Chú ý:
– Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

 – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

 – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

 Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể

Mẫu số: 03-ĐK-TCT

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 __________________________

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

1. Tên người nộp thuế
2. Mã số thuế (nếu có)

                           

  

3. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
3a. Tên
3b. Mã số thuế

                           

  

3c. Hợp đồng đại lý thuế: số ……. Ngày:…………………………………….

  

4. Địa chỉ kinh doanh
4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
4b. Phường/Xã/Thị trấn:
4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
4đ. Điện thoại: …………/ Fax:
5. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
5a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:
5b. Phường/Xã/Thị trấn:
5c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
5d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
5đ. Điện thoại: /Fax:
5e. E-mail:

  

 7. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có): ……………………..

 7a. Số: ……………………….

 7b. Ngày cấp: /…/

 7c. Cơ quan cấp:

9. Vốn kinh doanh (đồng):
 

  

10. Ngành nghề kinh doanh chính
 
11. Ngày bắt đầu hoạt động:

  

6. Thông tin về đại diện hộ kinh doanh
6a. Họ và tên:
6b. Địa chỉ nơi đăng ký thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Phường/Xã/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
6c. Địa chỉ hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn;
Phường/Xã/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
6d. Thông tin khác:
Điện thoại: /Fax:
E-mail: /Website:
8. Thông tin về giấy tờ của người đại diện hộ kinh doanh
8a. Ngày sinh: //

 8b. Quốc tịch:

8c. Số CMND: Ngày cấp

 Nơi cấp

8đ. Số Hộ chiếu Ngày cấp

 Nơi cấp

8e. Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài) Ngày cấp Nơi cấp
8g. Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài ….Ngày cấp ….Nơi cấp ……
8h. Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số Giấy tờ…… Ngày cấp….. Nơi cấp………..
12. Tình trạng đăng ký thuế
□ Cấp mới □ Tái hoạt động địa điểm kinh doanh đã chấm dứt hoạt động

  

13. Thông tin về các đơn vị liên quan

 □ Có cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng phụ thuộc

 Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 Họ và tên:

 Chứng chỉ hành nghề số:

  

…, ngày …/…/…..

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 Mã số đăng ký kinh doanh là gì

 Số đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh.

 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trông ntn

 

 Giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng anh

 Business Registration Certificate

 Chi phí lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể: 100.000 đồng/ lần

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: online qua mạng tuyến dangkykinh doanh\ dang ky đang đkkd phep giây thu tuc re giá rẻ ho 2021 cách 2020 dẫn dkkd the vấn trình la