Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật & lý luận nhà nước và pháp luật pdf

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật

 Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng quan trọng và rộng lớn nhất thuộc kiến trúc thượng tầng, hai hiện tượng này thường xuyên có sự vận động và biến đổi không ngừng.

 Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng quan trọng và rộng lớn nhất thuộc kiến trúc thượng tầng, hai hiện tượng này thường xuyên có sự vận động và biến đổi không ngừng. Lịch sử nhà nước và pháp luật nói chung và lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới nói riêng là môn học cung cấp cho người học một cách nhìn tổng quan về quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển cũng như xu hướng vận động của hai hiện tượng này từ quá khứ đến hiện tại.

 Môn học lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới nhiều năm nay được giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo luật học khác trong cả nước.

 Giáo trình sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu giảng dạy và học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới của giáo viên và sinh viên, là tài liệu bổ ích cho tất cả những sinh viên, học viên cao học ngành luật học, các ngành khoa học xã hội và nhân văn, cũng như những ai quan tâm, muốn tìm hiểu một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới.

 Mua tại: https://shopee.vn/S%C3%A1ch-Gi%C3%A1o-Tr%C3%ACnh-L%E1%BB%8Bch-S%E1%BB%AD-Nh%C3%A0-N%C6%B0%E1%BB%9Bc-V%C3%A0-Ph%C3%A1p-Lu%E1%BA%ADt-Th%E1%BA%BF-Gi%E1%BB%9Bi-i.521949919.11969504531?sp_atk=6fefcb73-24b9-45d9-8885-fbf6ed0315e4

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật pdf

 Sách giáo khoa lý luận nhà nước và pháp luật là sách giáo khoa dạy những kiến thức cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Thông thường, chúng bao gồm các chủ đề như chủ nghĩa hợp hiến, luật quốc tế, luật quốc tế công cộng, luật quốc tế tư nhân và luật hình sự.

 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aWV0Y2FyZWxhd3xneDoyZDBmMGM5ZGJjNDA4Mjhj

  

  

  

  

  

  

 Tag: nguyễn minh đoan vn 2 nxb