Giáo trình luật dân sự pdf

 Một cuốn sách về luật dân sự là điều bắt buộc đối với mọi luật sư. Nó không chỉ về các khía cạnh pháp lý của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, mà còn về các vấn đề đạo đức và luân lý nảy sinh trong các khía cạnh khác nhau của pháp luật.

 Đây là cuốn giáo trình luật dân sự do luật sư Nguyễn Ngọc Điện biên soạn. Trong cuốn sách này trình bày hệ thống pháp luật dân sự 1 cách khoa học. Cuốn sách đã được sử dụng trong nhiều trường đại học như một tài liệu tham khảo cho sinh viên yêu thích nghiên cứu luật.

Giáo trình luật dân sự 1

 http://fdvn.vn/wp-content/uploads/2019/08/luu-ban-nhap-tu-dong-4.pdf

Giáo trình luật dân sự 2

 http://fdvn.vn/wp-content/uploads/2020/03/luu-ban-nhap-tu-dong-7-5.pdf

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hà nội tp hcm những chung quy định việt nam – tập to tụng bộ 2015 download 2017 mở kỹ năng chuyên sâu việc giải quyết vụ án 2020 mới nhất năm nguồn ngành Giáo trình luật dân sự nguyễn ngọc điện