Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm những gì

 Để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thì công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty. Luật DeHa xin chia sẻ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để bạn tham khảo.

 Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm những gì

 Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  •  Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật.
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ

 Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở.

 Lưu ý: Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận/ huyện trong cùng tỉnh hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh công ty cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở với cơ quan thuế.

 Quý khách có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: ho so hoồ