Tổng quan phần mềm hóa đơn điện tử vin hoa don

 Phần mềm hóa đơn điện tử VIN-HOADON của Công ty cổ phần thương mại VISNAM xây dựng tuân thủ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và đã sẵn sàng đảm bảo tuân thủ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 Tính năng hóa đơn điện tử vin hoa don www.vin-hoadon.com

 

 Link đăng nhập phần mềm hóa đơn điện tử vin hoa don: https://hddt.vin-hoadon.com/account/login

 Hotline: 1900 6134

 Địa chỉ: Số 33 Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

  

  

  

  

 Tag: vinamilk vinmart tra cứu