Kế thừa là gì – Tính kế thừa – Kế thừa trong các ngôn ngữ lập trình

Kế thừa là gì

 Trong lập trình cũng vậy, kế thừa trong lập trình là cách 1 lớp có thể thừa hưởng lại những thuộc tính, phương thức từ 1 lớp khác và sử dụng chúng như là của bản thân mình.

 Ví dụ: Giả sử ta có lớp TamGiac chứa thông tin toạ độ của 3 điểm A, B, C. Ta biết rằng tam giác cân là 1 trường hợp đặc biệt của tam giác (ngược lại tam giác là trường hợp tổng quát của tam giác cân).

 Từ đó ta có thể cho lớp TamGiacCan kế thừa lại lớp TamGiac để có thể sử dụng lại các thông tin như toạ độ 3 điểm A, B, C mà không cần phải khai báo.

Kế thừa tiếng anh

 inheritance

Tính kế thừa

 Tính kế thừa cho phép xây dựng một lớp mới dựa trên các định nghĩa của lớp đã có. Có nghĩa là lớp cha có thể chia sẽ dữ liệu và phương thức cho các lớp con. Các lớp con khỏi phải định nghĩa lại, ngoài ra có thể mở rộng các thành phần kế thừa và bổ sung thêm các thành phần mới. Tái sử dụng mã nguồn 1 cách tối ưu, tận dụng được mã nguồn.

Kế thừa trong java

 

 

Kế thừa trong c++

 

 

Kế thừa trong c#

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: người triết học mác đời kết quả trực tiếp? class ý xã hội hỏa chí lính bắn tỉa: vụ tỉa luật tài sản quyền tố tụng vũ trụ bài tập hướng đối tượng quy tâm lý di giá trị hiến pháp 1946 thế nào đa php nội dung nho giáo hồ minh thừa? đội ngũ trung – ứng y cổ truyền đông việt nam phật dụ về phim ca dao tục ngữ hàm