Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp

 Thực tập là một cách tuyệt vời để sinh viên tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của họ và khám phá các cơ hội khác nhau trong thế giới nghề nghiệp. Tuy nhiên, các công ty có thể khó tìm được những ứng viên đủ tiêu chuẩn với bộ kỹ năng và kiến thức phù hợp mà họ cần.

 Quá trình thực tập không dễ dàng và nó đòi hỏi ứng viên phải có một số kỹ năng nhất định trước khi họ có thể bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành.

 Có rất nhiều công việc thực tập yêu cầu các kỹ năng khác nhau như tiếp thị, tài chính, nhân sự, kế toán, thiết kế đồ họa và hơn thế nữa.

Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp

 Mẫu 1

 https://drive.google.com/file/d/1qFc354AWnGhI1tG6zjrDGSFA8xOsdUhW/view

 Mẫu 2

 https://drive.google.com/file/d/1H4QdWIzArB1zVfGDQDiNsO0RMJ4b353y/view

 Mẫu 3

 https://drive.google.com/file/d/1gzbEpTNQA7HHCoo1ces69Gb62O4TmPLo/view

Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp iuh

 Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tại du lịch môi trường văn thư lưu trữ tốt xác kết quả