Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng là gì

 Phản xạ ánh sáng là một trong những đặc tính quan trọng nhất của ánh sáng. Sự phản xạ của ánh sáng là một tính chất đã được nhiều nhà nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng

 – Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

 – Góc phản xạ sẽ bằng góc tới.

Bài giảng định luật phản xạ ánh sáng lớp 7

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: đinh nội dung vật lý tập giải 4 sbt