Tản mạn về các giấy phép quảng cáo

 Quảng cáo biển quảng cáo là một trong những cách hiệu quả nhất để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn. Bạn có thể quảng cáo bất cứ thứ gì trên bảng quảng cáo. Hãy cùng luật Deha tham khảo các thủ tục xin giấy phép treo biển quảng cáo

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm.

 Bước 2: Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ qua hệ thống trực tuyến trên trang xác nhận nội dung quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm.

 Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, Cục An toàn thực phẩm kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

 Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo.

 Nộp trực tuyến trên trang xác nhận quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm theo quy trình một cửa

Thủ tục xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời

 – Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị giấy tờ đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời. Đem nộp hồ sơ này tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 – Bước 2: Nếu như hồ sơ của doanh nghiệp chưa hợp lệ (thiếu giấy tờ, giấy tờ công chứng không đúng quy định) thì cần hoàn thiện ngay và nộp lại cho Sở.

– Bước 3: Doanh nghiệp nhận phiếu hẹn thời gian trả lời cụ thể của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với những hồ sơ hợp lệ đã được kiểm tra bởi cán bộ tiếp nhận)

Giấy phép quảng cáo online

 Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở

 Các cá nhân, tổ chức sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ mà chúng tôi vừa nêu trên, sẽ có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Cục văn hóa – Thông tin cơ sở. Tuy nhiên, nên nộp trực tiếp nhằm tránh những trường hợp hồ sơ bị thất lạc và hồ sơ không đến được cơ quan có thẩm quyền.

 Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ)

Điều kiện cấp giấy phép quảng cáo phòng khám

 Đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ cơ sở nơi được cấp phép hoạt động.

 Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép

Xin giấy phép quảng cáo truyền hình điều kiện là gì

 – Hàng hoá quảng cáo phải có giây chứng nhận của cơ quan chức năng về chất lượng hoặc văn bản công bố

 – Hàng hóa quảng có liên quan đến hoạt động kinh doanh cần phải có giấy chứng nhận kinh doanh hợp pháp

 – Hàng hóa quảng cáo thuộc sở hữu trí tuệ ần có giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ

  

  

  

  

  

  

 Tag: băng rôn zalo internet dịch vụ giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng