Tập huấn hóa đơn điện tử

Cách báo cáo hóa đơn điện tử

 

Kích hoạt hóa đơn điện tử

 Mỗi công ty cung cấp dịch vụ Hóa đơn Điện tử sẽ có cách kích hoạt khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt dịch vụ tại hệ thống MIFI.

 Để kích hoạt dịch vụ Hóa đơn Điện tử, bạn cần thực hiện 3 bước rất đơn giản sau đây:

 Bước 1: Gửi quyết định phát hành Hóa đơn Điện tử an toàn

 Sau khi ra quyết định sử dụng mô hình Hoá đơn Điện tử an toàn MIFI, doanh nghiệp sẽ tiến hành ký chữ ký số, lưu quyết định nào vào bản cứng hoặc bản mềm rồi gửi tới cơ quan thuế.

 Bước 2: Tạo mẫu Hóa đơn Điện tử an toàn, ra thông báo phát hành

 Trong kho Hoá đơn Điện tử mẫu, doanh nghiệp lựa chọn một mẫu phù hợp, sau đó tiến hành đăng ký và gửi tới cơ quan thuế.

 Bước 3: Đưa Hóa đơn Điện tử an toàn MIFI vào hoạt động

 Hai ngày sau khi gửi thông báo phát hành Hoá đơn Điện tử tới cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể triển khai mô hình này vào hoạt động kinh doanh.

Cách tạo hóa đơn điện tử

 

Phí khởi tạo hóa đơn điện tử

 Phí khởi tạo: Là loại phí khởi tạo dịch vụ Hóa đơn điện tử, hầu hết các loại hóa đơn điện tử phí khởi tạo là 500.000đ.

Hình ảnh hóa đơn điện tử

 

  

  

  

  

  

 Tag: tập huấn phần đọc làm