Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

 Đối với một số tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký sở hữu như đất đai, nhà cửa, xe….thì người nhận di sản thừa kế phải thực hiện thủ tục sang tên, trong số các loại tài sản phải đăng ký sở hữu thì đất đai là phổ biến nhất. Vậy thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật DeHa.

 Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

 Người nhận di sản thừa kế là đất đai thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động. Thủ tục đăng ký như sau:

 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký biến động

 Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất gồm:

 – Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu;

 – Văn bản về thừa kế nhà đất theo quy định (di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản, bản án nếu có tranh chấp,…);

 Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

 – Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 Bước 2: Nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ

 Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà đất.

 Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất

 – Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

 – Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất hoặc tại Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với địa phương chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

 Bước 3. Giải quyết yêu cầu

 Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 Theo đó, thời gian trên là thời gian làm việc không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

 Phí sang tên sổ đỏ thừa kế

 Mức thuế phải nộp: 10% giá trị bất động sản được nhận thừa kế. Mức lệ phí phải nộp: 0.5% giá trị bất động sản được nhận thừa kế. Về lệ phí địa chính thì mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư về thừa kế. Xin cảm ơn./.