Thành lập công ty môi trường

 Công ty môi trường là công ty tìm cách giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động con người đối với môi trường. Điều này đạt được bằng cách sử dụng các phương pháp và chiến lược khác nhau như giảm thiểu chất thải, tái chế và sử dụng năng lượng hiệu quả.

 Công ty môi trường là một loại hình tổ chức mới có thể được tìm thấy trong nhiều ngành khác nhau bao gồm sản xuất, xây dựng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Họ cũng được gọi là công ty xanh hoặc công ty thân thiện với môi trường.

Điều kiện thành lập công ty môi trường

 Đối với lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại là ngành đặc biệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Vì vậy Luật có những quy định chặt chẽ hơn đối với ngành nghề này. Cụ thể pháp luật quy định điều kiện đối với lĩnh vực xử lý chất thải như sau:

 – Phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

 – Các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định

 – Cụ thể, điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu:

Thủ tục thành lập công ty môi trường

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

  • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Đối với doanh nghiệp có ngành nghề xử lý chất thải nguy hại thì sẽ thêm bước xin cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.